Pokemon Gen 1 025 - Pikachu Low Poly

Anonymous

Member
Reputation: 100%
1/13/18
2,509
48,452
22
Thumbnail
Resources
https://dtworkshop.com
Author
DTworkshop
Printed File Format
PDF
Page(s)
16
Instruction Format
PDF
025 - Pikachu Low Poly papercraft
Pikachu charges itself while sleeping overnight, though stress and a lack of sleep can affect this. It is able to release electric discharges of varying intensity. Pikachu has been known to build up energy in its glands, which it will need to discharge to avoid complications.
front_cover.png

pikachu-pokemon-2.jpg

EDF9D3E5-2935-42A8-8A36-FDFDD7B09EA0_1_201_a.jpg
 
Sponsored: Google Advertising

Attachments

  • dtworkshop-pdf-pikachu.zip
    12.3 MB · Views: 957

roy venn

New Member
Reputation: 2%
10/12/23
8
8
2
17
Tp hồ chí minh
025 - Giấy Pikachu Low Poly
Pikachu tự sạc khi ngủ qua đêm, tuy nhiên căng thẳng và thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến điều này. Nó có thể phóng điện với cường độ khác nhau. Pikachu được biết là có khả năng tích tụ năng lượng trong các tuyến của mình và cần phải xả năng lượng này để tránh các biến chứng.
front_cover.png

pikachu-pokemon-2.jpg

EDF9D3E5-2935-42A8-8A36-FDFDD7B09EA0_1_201_a.jpg
CHÀO
 

_geunbyoku_

New Member
Reputation: 3%
12/15/23
12
14
2
23
indonesia
025 - Pikachu Low Poly papercraft
Pikachu charges itself while sleeping overnight, though stress and a lack of sleep can affect this. It is able to release electric discharges of varying intensity. Pikachu has been known to build up energy in its glands, which it will need to discharge to avoid complications.
front_cover.png

pikachu-pokemon-2.jpg

EDF9D3E5-2935-42A8-8A36-FDFDD7B09EA0_1_201_a.jpg
good
 

ELAINECCA

New Member
Reputation: 1%
1/20/24
4
5
1
44
brasil
025 - Pikachu Low Poly papercraft
Pikachu charges itself while sleeping overnight, though stress and a lack of sleep can affect this. It is able to release electric discharges of varying intensity. Pikachu has been known to build up energy in its glands, which it will need to discharge to avoid complications.
front_cover.png

pikachu-pokemon-2.jpg

EDF9D3E5-2935-42A8-8A36-FDFDD7B09EA0_1_201_a.jpg
such a wonderful piece of work!!!
 
  • Like
Reactions: JAFETBIGBOSS
Sponsored: Google Advertising