Aerial Low Poly Penguins Christmas

Anonymous

Member
Reputation: 100%
1/13/18
2,508
51,727
22
Thumbnail
Resources
https://gumroad.com/methakura
Author
Mariya Bogatưryova
Printed File Format
PDF
Page(s)
12
Instruction Format
Edge ID
Low poly Penguins Christmas papercraft
Since 1871, the Latin word Pinguinus has been used in scientific classification to name the genus of the great auk (Pinguinus impennis, meaning "penguin without flight feathers"),[16] which became extinct in the mid-19th century. As confirmed by a 2004 genetic study, the genus Pinguinus belongs in the family of the auks (Alcidae), within the order of the Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
 
Sponsored: Google Advertising

Attachments

 • Methakura_penguin_dancing_295mm.pdf
  5.3 MB · Views: 6,535
 • Methakura_penguin_sliding_158mm.pdf
  5.2 MB · Views: 4,392
 • Methakura_penguin_standing_290mm.pdf
  4.9 MB · Views: 4,023

amoaminvyajnyn

New Member
Reputation: 1%
9/3/23
3
6
1
23
México
Low poly Penguins Christmas papercraft
Since 1871, the Latin word Pinguinus has been used in scientific classification to name the genus of the great auk (Pinguinus impennis, meaning "penguin without flight feathers"),[16] which became extinct in the mid-19th century. As confirmed by a 2004 genetic study, the genus Pinguinus belongs in the family of the auks (Alcidae), within the order of the Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
Me enamoré
 

LL2911

New Member
Reputation: 1%
12/13/23
2
2
1
32
somerset, ky
Low poly Penguins Christmas papercraft
Since 1871, the Latin word Pinguinus has been used in scientific classification to name the genus of the great auk (Pinguinus impennis, meaning "penguin without flight feathers"),[16] which became extinct in the mid-19th century. As confirmed by a 2004 genetic study, the genus Pinguinus belongs in the family of the auks (Alcidae), within the order of the Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
Thank you!
 
 • Like
Reactions: ureylazo

LL2911

New Member
Reputation: 1%
12/13/23
2
2
1
32
somerset, ky
Low poly Penguins Christmas papercraft
Since 1871, the Latin word Pinguinus has been used in scientific classification to name the genus of the great auk (Pinguinus impennis, meaning "penguin without flight feathers"),[16] which became extinct in the mid-19th century. As confirmed by a 2004 genetic study, the genus Pinguinus belongs in the family of the auks (Alcidae), within the order of the Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
Good template
 
 • Like
Reactions: ureylazo

Btran

New Member
12/13/23
2
1
1
22
Vietnam
Giấy thủ công Giáng sinh Low poly Penguins
Từ năm 1871, từ Latin Pinguinus đã được sử dụng trong phân loại khoa học để đặt tên cho chi auk lớn (Pinguinus impennis, có nghĩa là "chim cánh cụt không có lông bay"),[16] đã tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 19. Như đã được xác nhận bởi một nghiên cứu di truyền năm 2004, chi Pinguinus thuộc họ auks (Alcidae), theo thứ tự của Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
tôi thích
 
 • Like
Reactions: ureylazo

jeffersonk

New Member
Reputation: 2%
12/14/23
15
1
2
30
brazil
Low poly Penguins Christmas papercraft
Since 1871, the Latin word Pinguinus has been used in scientific classification to name the genus of the great auk (Pinguinus impennis, meaning "penguin without flight feathers"),[16] which became extinct in the mid-19th century. As confirmed by a 2004 genetic study, the genus Pinguinus belongs in the family of the auks (Alcidae), within the order of the Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
nice
 

tanphatdeptrai

New Member
Reputation: 3%
9/16/23
16
15
2
24
Viet nam
Low poly Penguins Christmas papercraft
Since 1871, the Latin word Pinguinus has been used in scientific classification to name the genus of the great auk (Pinguinus impennis, meaning "penguin without flight feathers"),[16] which became extinct in the mid-19th century. As confirmed by a 2004 genetic study, the genus Pinguinus belongs in the family of the auks (Alcidae), within the order of the Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
b
 

Cercilia

New Member
Reputation: 1%
12/14/23
6
0
1
21
USA
Giấy thủ công Giáng sinh Low poly Penguins
Từ năm 1871, từ Latin Pinguinus đã được sử dụng trong phân loại khoa học để đặt tên cho chi auk lớn (Pinguinus impennis, có nghĩa là "chim cánh cụt không có lông bay"),[16] đã tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 19. Như đã được xác nhận bởi một nghiên cứu di truyền năm 2004, chi Pinguinus thuộc họ auks (Alcidae), theo thứ tự của Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
 

Cercilia

New Member
Reputation: 1%
12/14/23
6
0
1
21
USA
Giấy thủ công Giáng sinh Low poly Penguins
Từ năm 1871, từ Latin Pinguinus đã được sử dụng trong phân loại khoa học để đặt tên cho chi auk lớn (Pinguinus impennis, có nghĩa là "chim cánh cụt không có lông bay"),[16] đã tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 19. Như đã được xác nhận bởi một nghiên cứu di truyền năm 2004, chi Pinguinus thuộc họ auks (Alcidae), theo thứ tự của Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
 

mirina827

New Member
Reputation: 6%
9/27/23
28
29
2
28
явімсаямса
Низькополігоналі Пінгвіни Різдво паперове
З 1871 року латинське слово Pinguinus використовувалося в науковій класифікації для назви роду великої гагарки (Pinguinus impennis, що означає «пінгвін без махового пера») [16], який вимер у середині 19 століття. Як підтверджено генетичним дослідженням 2004 року, рід Pinguinus належить до родини гагаркових (Alcidae) підряду Charadriiformes.

r7kB5.png
EVulY.png
9VUzw.png
penguin013841c75cf26b97d1.png
penguin020fc9191606a85a2b.png
C
 
 • Like
Reactions: punch
Sponsored: Google Advertising