Armoured vehicle KV-2 Soviet Heavy Tank HD Version

Eastern Hawk

Member
Reputation: 24%
4/18/15
78
145
20
24
Somewhere on Earth
Thumbnail
Resources
cardarmy.ru
Author
[email protected]
Printed File Format
PDF
Page(s)
27
Instruction Format
PDF
Armoured Vehicle KV-2 Soviet Heavy Tank HD Version Papercraft

KV-2 (production number: 334 units): heavy tank equipped with heavy howitzer M-10 152 mm, KV-2 was produced at the same time as KV-1. Due to the heavy weight of the turrets and weapons, the KV-2 had worse movement speed and mobility than the KV-1, although its firepower could have blown any German tank up at the moment. at that time. In fact, the KV-2 was used more as a fire support for infantry than as a tank destroyer, because of its large size and slowness. The number KV-2 was technically renamed by the Germans as "(Sturm)Panzerkampfwagen KV-II 754(r)".

KV is the name of a line of heavy tanks taken from the name of the famous Soviet military-politician Kliment Voroshilov. The KV series served the Soviet army before World War II and was one of the rare heavy tanks at that time; They were used especially in the early years of World War II. Later, the Soviet army designed a medium tank T-34 that was both cheap and still possessing deadly power, so the KV was used quite limited and only used for training. In the last years of the war, the KV series was used as the basis for the design of the excellent heavy tank IS.f6.
- Source: Wikipedia -

This is a detailed version, the difficulty level in my opinion is high. The track, the body, the turret and the main cannon, even the chain, are extremely detailed. It is recommended to print to cardboard with or above 180gsm in A3 size or higher because there are many small details and need to be sure. The image above is the original image from the publisher.
P/s: The 2 downloaded files are 2 different turret versions (The body part is the same. File kv2_mt1 is the version with the MT-1 turret in 1939-40, kv2_mt2 is the KV-2 version with the MT turret. -2, 1941. People can look at these two images on Google before downloading the file.
Thanks for reading.
Last update: 10:44PM Jun 29, 2015

ZxGU.jpg


KV-2 (số lượng sản xuất: 334 chiếc): xe tăng hạng nặng được trang bị lựu pháo hạng nặng M-10 152 mm, KV-2 được sản xuất cùng thời điểm với KV-1. Vì trọng lượng quá nặng của tháp pháo và vũ khí nên KV-2 có tốc độ di chuyển và độ linh động còn tệ hơn KV-1 mặc dù hỏa lực của nó có thể thổi tung bất cứ loại tăng Đức đối đầu vào thời điểm bấy giờ. Thực tế thì KV-2 được sử dụng với vai trò hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh hơn là một cỗ máy diệt xe tăng, vì kích thước quá khổ và chậm chạp của nó. Số KV-2 bị quân Đức được đặt tên kỹ thuật lại là "(Sturm)Panzerkampfwagen KV-II 754(r)".

KV là tên một dòng tăng hạng nặng lấy từ tên của nhà chính trị-quân sự nổi tiếng Liên Xô Kliment Voroshilov. Dòng xe KV phục vụ cho quân đội Liên Xô từ trước Thế Chiến Thứ Hai và là một trong những loại tăng hạng nặng hiếm thấy ở thời điểm bấy giờ; chúng được đặc biệt tận dụng vào những năm đầu Thế chiến thứ hai. Về sau, quân đội Liên Xô thiết kế ra được tăng hạng trung T-34 vừa rẻ mà vẫn sở hữu sức mạnh chết người nên KV được sử dụng khá hạn chế và chỉ được sử dụng để huấn luyện. Vào những năm cuối chiến tranh, dòng KV được sử dụng để làm nền thiết kế ra loại tăng hạng nặng xuất sắc IS.f6
- Nguồn: Wikipedia -

Đây là bản chi tiết, độ khó theo mình đánh giá là cao. Bánh xích, thân xe, tháp pháo và pháo chính, kể cả xích cũng cực kỳ chi tiết. Khuyến cáo là nên in ra giấy bìa cứng bằng hoặc trên 180gsm khổ A3 trở lên vì có nhiều chi tiết nhỏ và cần chắc chắn. Hình trên là ảnh gốc từ nhà phát hành.
P/s: 2 file download là 2 bản tháp pháo khác nhau (Phần thân xe thì cũng như nhau. File kv2_mt1 là phiên bản với tháp pháo MT-1 năm 1939-40, kv2_mt2 là phiên bản KV-2 với tháp pháo MT-2 năm 1941. Mọi người có thể xem qua hình ảnh hai bản này trên Google trước khi tải file. Hình ảnh hướng dẫn làm xích mình sẽ up bên dưới.
Thanks for reading.
Last update: 10:44PM Jun 29, 2015
 

Attachments

  • kv-2_mt-2.pdf
    4.8 MB · Views: 138
  • kv-2_mt-1.pdf
    4.8 MB · Views: 150