360 degree (Paper Cut) Heart 3D

Siêu Phờ Lờ

Member
Reputation: 13%
7/9/15
28
90
10
Thumbnail
Resources
Kirigami Club
Author
Unknown.
Printed File Format
JPG
Number of pages
2
Heart 3D 360 degree

 

Attachments

  • tim3d.zip
    96.7 KB · Views: 858

PhongLinh

Member
Reputation: 7%
1/6/16
33
19
15
28
uầy chưa bao giờ làm mấy cái kiểu này, thôi cứ save đã, khi nào nghỉ quất nguyên 1 lố. Thanks bạn :3
PS: cắt ra được mất miếng bé bé vậy chắc mất thời gian lắm =='