360 degree

 1. 360 degree (Paper Cut) Snow Globe

  Snow Globe Sliceform
 2. Book [360 Degree Panorama Book] Fuji (Ver. convert)

  [360 Degree Panorama Book] Fuji (Ver. convert) Các bạn có ai còn nhớ bản Fuji này k, mình có cv lại 1 bản, nhưng do mình dùng pts để cv nên file k dùng để cắt trực tiếp được (phải cắt gián tiếp)
 3. Book [360 Degree Panorama Book] merry christmas ver.2

  book [360 Degree Panorama Book] merry christmas ver.2
 4. riokan

  Tutorial How To Create The 360 Degree Panorama Book?

  How To Create The 360 Degree Panorama Book? Super Hot 360 Degree Panorama Book ! This unique panorama book, called “360 degree panorama book” is created by a Japanese architecture Yusuke Oono. In 2012, he won the fist prize at “You Fab 2012″ which is the world design contest of laser cutting...
 5. Book [360 Degree Panorama Book] merry christmas

  [360 Degree Panorama Book] merry christmas
 6. 360 degree (Paper Cut) Heart 3D

  Heart 3D 360 degree