360 degree (Paper Cut) Gear heart

Siêu Phờ Lờ

Member
Reputation: 13%
7/9/15
28
93
10
Thumbnail
Resources
Kirigami Club
Author
Unknown.
Printed File Format
PDF
Number of pages
6
Gear heart 360 degree
Dùng keo xốp để nối các mảnh với nhau

CZPvt.jpg
 

Attachments

  • gearheartA4.pdf
    560.4 KB · Views: 995

TC45

Active Member
Premium
Reputation: 79%
9/27/15
209
546
35
Trình tự lắp như thế nào vậy bạn
 

TC45

Active Member
Premium
Reputation: 79%
9/27/15
209
546
35
vay la lap theo thu tu tu 1-6 ha ban?