Animals Low Poly Grazing Deer

Paper Iconic

Wanderer
Reputation: 100%
3/28/15
1,471
28,756
22
Earth
papericonic.gumroad.com
Thumbnail
Resources
Received from the internet.
Author
Aybek Osmonaliev
Printed File Format
PDF
Page(s)
40
Part(s)
140
Instruction Format
PDO
Grazing Deer papercraft
Dimensions: H700 x W317 x D1011 mm​
The 1-meter-high paper model depicts a deer eating vegetation such as grass, shrubs, and trees. Using it to decorate will make the scene more vivid.​
aaa6df9c57f195e1c072e18c902bef04.png
 
Sponsored: Google Advertising

Attachments

  • Grazing-deer-ppc.zip
    2 MB · Views: 171

mylife huy

New Member
10/4/22
1
0
1
27
Viet Nam
Nghề giấy nuôi hươu
Kích thước: H700 x W317 x D1011 mm​
Mô hình giấy cao 1 mét mô tả một chú nai đang ăn các loại thực vật như cỏ, cây bụi, cây cối. Dùng để trang trí sẽ làm khung cảnh thêm sinh động.​
aaa6df9c57f195e1c072e18c902bef04.png
Đẹp
 
Sponsored: Google Advertising