Chibi Gotenks Kamikaze Ghost

Huỳnh Tin Tin

Member
Reputation: 23%
Resources
https://paperzonevn.com/threads/2711/
Author
PaperJuke
KbnH2t18b7cce9611d2b451.jpg

7PqBPVFa63970bbe31469dd.jpg

aRfOgcN59941e7daf3229f6.jpg


Cái đế bằng giấy yếu quá ko đỡ nổi nên bỏ. Giờ cho nó bò thế này hiuhiu 688.gif
 
  • Like
Reactions: Yayo