Virtual idol - Vocaloid: Myethos Cheongsam Miku

Roly Poly

Member
Reputation: 100%
9/28/21
170
2,164
14
36
Resources
https://youlk.world.taobao.com/
Author
Youlingke
Execution time
11 days
Note
https://paperzonevn.com/threads/10809/
Myethos Cheongsam Miku
Kích thước ford A3 30~37cm
Thời gian hoàn thành 11 ngày (4 ngày cắt 7 ngày ráp)
Chi tiết nhiều nhưng chủ yếu chỉ là hoa lá hẹ và loại bỏ 1 số parts clone thừa.
Lúc đầu bắt tay làm mình hơi choáng ngợp vì độ phức tạp cầu kì màu mè của nó, nhưng làm nhiều thấy nó dễ lắm, có thể là do in A3 nên vậy. 2 cái " cẳng" Miku mình ráp sai nên hơi bị móp méo tí còn lại mọi thứ đều ok. Lần thứ 2 làm loại mô hình " hoa lá cành" này rồi, lần đầu là mình từng làm con Calne Ca kinh dị. Sau này hi vọng có thể tiếp xúc và làm thêm đc nhiều mô hình cầu kì ntn hơn. Hí hí. Tất nhiên làm xong là phấn khởi chứ, ấp ủ cả năm cơ mà.

1012ab49dfe26cc7e95556a0abc07bbe.jpg
c373c82e29fe4196d85a6505b140ef6c.jpg
d238facd152e65415050e2c9fafb4ad7.jpg
302a7a92eddc10b089b739d296cce73f.jpg
f8f6d768aa6fbf2e09763c351f34c708.jpg
2c3234907b6912636ad3b48a3cafff3f.jpg
 
Sponsored: Google Advertising

laroshdjjf

New Member
1/2/24
2
0
1
26
Brasil
Myethos Cheongsam Miku
Kích thước ford A3 30~37cm
Thời gian hoàn thành 11 ngày (4 ngày cắt 7 ngày ráp)
Chi tiết nhiều nhưng chủ yếu chỉ là hoa lá hẹ và loại bỏ 1 số parts clone thừa.
Lúc đầu bắt tay làm mình hơi choáng ngợp vì độ phức tạp cầu kì màu mè của nó, nhưng làm nhiều thấy nó dễ lắm, có thể là do in A3 nên vậy. 2 cái " cẳng" Miku mình ráp sai nên hơi bị móp méo tí còn lại mọi thứ đều ok. Lần thứ 2 làm loại mô hình " hoa lá cành" này rồi, lần đầu là mình từng làm con Calne Ca kinh dị. Sau này hi vọng có thể tiếp xúc và làm thêm đc nhiều mô hình cầu kì ntn hơn. Hí hí. Tất nhiên làm xong là phấn khởi chứ, ấp ủ cả năm cơ mà.

1012ab49dfe26cc7e95556a0abc07bbe.jpg
c373c82e29fe4196d85a6505b140ef6c.jpg
d238facd152e65415050e2c9fafb4ad7.jpg
302a7a92eddc10b089b739d296cce73f.jpg
f8f6d768aa6fbf2e09763c351f34c708.jpg
2c3234907b6912636ad3b48a3cafff3f.jpg
ameeiiiiiiii
 

kinolalala23

New Member
Reputation: 1%
1/3/24
3
1
2
24
canada
Myethos Cheongsam Miku
Kích thước ford A3 30~37cm
Thời gian hoàn thành 11 ngày (4 ngày cắt 7 ngày ráp)
Chi tiết nhiều nhưng chủ yếu chỉ là hoa lá hẹ và loại bỏ 1 số parts clone thừa.
Lúc đầu bắt tay làm mình hơi choáng ngợp vì độ phức tạp cầu kì màu mè của nó, nhưng làm nhiều thấy nó dễ lắm, có thể là do in A3 nên vậy. 2 cái " cẳng" Miku mình ráp sai nên hơi bị móp méo tí còn lại mọi thứ đều ok. Lần thứ 2 làm loại mô hình " hoa lá cành" này rồi, lần đầu là mình từng làm con Calne Ca kinh dị. Sau này hi vọng có thể tiếp xúc và làm thêm đc nhiều mô hình cầu kì ntn hơn. Hí hí. Tất nhiên làm xong là phấn khởi chứ, ấp ủ cả năm cơ mà.

1012ab49dfe26cc7e95556a0abc07bbe.jpg
c373c82e29fe4196d85a6505b140ef6c.jpg
d238facd152e65415050e2c9fafb4ad7.jpg
302a7a92eddc10b089b739d296cce73f.jpg
f8f6d768aa6fbf2e09763c351f34c708.jpg
2c3234907b6912636ad3b48a3cafff3f.jpg
so beautiful I love it
 
  • Like
Reactions: Aoi-Kotoba

kawaiiiplayz

New Member
Reputation: 2%
11/4/23
10
12
2
23
Floptropica
Myethos Cheongsam Miku
Kích thước ford A3 30~37cm
Thời gian hoàn thành 11 ngày (4 ngày cắt 7 ngày ráp)
Chi tiết nhiều nhưng chủ yếu chỉ là hoa lá hẹ và loại bỏ 1 số parts clone thừa.
Lúc đầu bắt tay làm mình hơi choáng ngợp vì độ phức tạp cầu kì màu mè của nó, nhưng làm nhiều thấy nó dễ lắm, có thể là do in A3 nên vậy. 2 cái " cẳng" Miku mình ráp sai nên hơi bị móp méo tí còn lại mọi thứ đều ok. Lần thứ 2 làm loại mô hình " hoa lá cành" này rồi, lần đầu là mình từng làm con Calne Ca kinh dị. Sau này hi vọng có thể tiếp xúc và làm thêm đc nhiều mô hình cầu kì ntn hơn. Hí hí. Tất nhiên làm xong là phấn khởi chứ, ấp ủ cả năm cơ mà.

1012ab49dfe26cc7e95556a0abc07bbe.jpg
c373c82e29fe4196d85a6505b140ef6c.jpg
d238facd152e65415050e2c9fafb4ad7.jpg
302a7a92eddc10b089b739d296cce73f.jpg
f8f6d768aa6fbf2e09763c351f34c708.jpg
2c3234907b6912636ad3b48a3cafff3f.jpg
Can we exchange??
 

pepppp

New Member
Reputation: 4%
1/15/24
23
12
2
18
Hospital
Myethos Cheongsam Miku
Kích thước ford A3 30~37cm
Thời gian hoàn thành 11 ngày (4 ngày cắt 7 ngày ráp)
Chi tiết nhiều nhưng chủ yếu chỉ là hoa lá hẹ và loại bỏ 1 số parts clone thừa.
Lúc đầu bắt tay làm mình hơi choáng ngợp vì độ phức tạp cầu kì màu mè của nó, nhưng làm nhiều thấy nó dễ lắm, có thể là do in A3 nên vậy. 2 cái " cẳng" Miku mình ráp sai nên hơi bị móp méo tí còn lại mọi thứ đều ok. Lần thứ 2 làm loại mô hình " hoa lá cành" này rồi, lần đầu là mình từng làm con Calne Ca kinh dị. Sau này hi vọng có thể tiếp xúc và làm thêm đc nhiều mô hình cầu kì ntn hơn. Hí hí. Tất nhiên làm xong là phấn khởi chứ, ấp ủ cả năm cơ mà.

1012ab49dfe26cc7e95556a0abc07bbe.jpg
c373c82e29fe4196d85a6505b140ef6c.jpg
d238facd152e65415050e2c9fafb4ad7.jpg
302a7a92eddc10b089b739d296cce73f.jpg
f8f6d768aa6fbf2e09763c351f34c708.jpg
2c3234907b6912636ad3b48a3cafff3f.jpg
Beautiful
 

Vamp1rya

New Member
1/25/24
2
0
1
18
Brasil
hey, by any chance, can you share the files of this one, i can buy it from you, sadly im not able to buy the original in taobao lol
 

ttitii

New Member
Reputation: 1%
1/28/24
4
0
1
23
INDONESIA
Myethos Cheongsam Miku
Kích thước ford A3 30~37cm
Thời gian hoàn thành 11 ngày (4 ngày cắt 7 ngày ráp)
Chi tiết nhiều nhưng chủ yếu chỉ là hoa lá hẹ và loại bỏ 1 số parts clone thừa.
Lúc đầu bắt tay làm mình hơi choáng ngợp vì độ phức tạp cầu kì màu mè của nó, nhưng làm nhiều thấy nó dễ lắm, có thể là do in A3 nên vậy. 2 cái " cẳng" Miku mình ráp sai nên hơi bị móp méo tí còn lại mọi thứ đều ok. Lần thứ 2 làm loại mô hình " hoa lá cành" này rồi, lần đầu là mình từng làm con Calne Ca kinh dị. Sau này hi vọng có thể tiếp xúc và làm thêm đc nhiều mô hình cầu kì ntn hơn. Hí hí. Tất nhiên làm xong là phấn khởi chứ, ấp ủ cả năm cơ mà.

1012ab49dfe26cc7e95556a0abc07bbe.jpg
c373c82e29fe4196d85a6505b140ef6c.jpg
d238facd152e65415050e2c9fafb4ad7.jpg
302a7a92eddc10b089b739d296cce73f.jpg
f8f6d768aa6fbf2e09763c351f34c708.jpg
2c3234907b6912636ad3b48a3cafff3f.jpg
Cute
 

myuki

New Member
Reputation: 1%
3/6/24
3
2
1
18
Brasil
Myethos Cheongsam Miku
Kích thước ford A3 30~37cm
Thời gian hoàn thành 11 ngày (4 ngày cắt 7 ngày ráp)
Chi tiết nhiều nhưng chủ yếu chỉ là hoa lá hẹ và loại bỏ 1 số parts clone thừa.
Lúc đầu bắt tay làm mình hơi choáng ngợp vì độ phức tạp cầu kì màu mè của nó, nhưng làm nhiều thấy nó dễ lắm, có thể là do in A3 nên vậy. 2 cái " cẳng" Miku mình ráp sai nên hơi bị móp méo tí còn lại mọi thứ đều ok. Lần thứ 2 làm loại mô hình " hoa lá cành" này rồi, lần đầu là mình từng làm con Calne Ca kinh dị. Sau này hi vọng có thể tiếp xúc và làm thêm đc nhiều mô hình cầu kì ntn hơn. Hí hí. Tất nhiên làm xong là phấn khởi chứ, ấp ủ cả năm cơ mà.

1012ab49dfe26cc7e95556a0abc07bbe.jpg
c373c82e29fe4196d85a6505b140ef6c.jpg
d238facd152e65415050e2c9fafb4ad7.jpg
302a7a92eddc10b089b739d296cce73f.jpg
f8f6d768aa6fbf2e09763c351f34c708.jpg
2c3234907b6912636ad3b48a3cafff3f.jpg
Linda
 
  • Like
Reactions: Alibiaz00
Sponsored: Google Advertising