Festival [Việt Nam] Ông đồ ngày tết Ver.2

Kim Phụng

Well-Known Member
Contributor
Reputation: 100%
7/4/15
712
2,178
45
24
Thumbnail
Resources
Papercraft VN
Author
Shintachi
Printed File Format
PNG
Page(s)
6
Instruction Format
Unavailable
[Việt Nam] Ông đồ ngày tết Ver.2 Papercraft - Tết Việt Nam
Trong nền khoa cử Nho học, những người học sinh (anh khóa) đã thi qua 3 kỳ thi đỗ Tú Tài (trước 1828 gọi là Sinh đồ) - tên dân gian gọi là ông Đồ. Lúc đó, những sinh đồ tuy là đậu những kỳ thi cấp thấp hoặc thi không đỗ đạt, nhưng chưa đủ cao để được nhà nước quân chủ và phong kiến bổ làm quan, họ hoặc là phải học thêm để thi những kỳ thi cao hơn được tổ chức sau đó (như là thi Hội và thi Đình, xem thêm tại bài Khoa bảng Việt Nam), hay là tạm kiếm sống bằng những nghề dạy học (còn gọi là "thầy đồ"), viết thuê,... Trong thời chuyển đổi sang tân học, học chữ Quốc ngữ mà không còn học chữ Hán nữa, những ông đồ không có việc làm đã sinh sống bằng nghề viết chữ thuê, như trong bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên.

xdVEX.jpg

xem thêm Ông đồ ngày Tết ver 1
 

Attachments

  • ongdongaytet - shintachi.rar
    8.8 MB · Views: 553
Last edited by a moderator: