Anime One Piece Megalo

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,485
583
113
25
Con nay trog one piece hả, mà cái này chỉ có con cá mập thôi
 

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,485
583
113
25
Hèn j luc truoc co ng xin, cứ tưởng nó của anime trog ghibli ai dè đâu trog one piece =.=, mà bản này, muốn có mặt thì lấy bản làm nguyên con hoàn thiện cắt cái mặt gắn vào :3
 

Nyankosensei

ニャンコ先生
Staff member
3/28/15
1,219
490
83
26
nhà tui
Hổng có đâu. o_OBữa tui nhớ có lần dạo cái blog của tác giả mô hình này. Tác giả này kiểu làm mô hình để bán, lâu lâu đưa một vài mô hình chưa hoàn thiện làm mồi nhử ==' Như cái mô hình Luka+Miku ý, chỉ đưa free Miku, Luka thì tự đi mà mua. Cái này cũng vậy, muốn có hoàn thiện thì phải mua:oops:
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock