Battleship Japanese aircraft carrier Akitsu Maru

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

lenguyendl86

Active Member
4/17/15
74
67
30
36
Thumbnail
Resources
https://papermodel.jp/
Author
Paper Model Studio
Printed File Format
PDF
Page(s)
11
Part(s)
104
Instruction Format
Image
Japanese aircraft carrier Akitsu Maru papercraft

Akitsu Maru (tiếng Nhật: あきつ丸) là một tàu sân bay hộ tống được Lục quân Đế quốc Nhật Bản sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một số nguồn cho là Akitsu Maru và con tàu chị em Nigitsu Maru là những tàu tấn công đổ bộ đầu tiên trên thế giới. Nó bị tàu ngầm Mỹ Queenfish (SS-393) đánh chìm vào ngày 15 tháng 11 năm 1944.
Akitsu Maru là một tàu biển chở khách được Lục quân Đế quốc Nhật Bản trưng dụng trước khi hoàn tất. Con tàu được trang bị một sàn cất cánh bên trên thân tàu, nhưng không có hầm chứa, nên máy bay được cất giữ bên dưới trên sàn tàu chính. Máy bay có thể cất cánh từ con tàu nhưng không thể hạ cánh do không có các thiết bị hỗ trợ hạ cánh phù hợp; và đó là tình trạng chung của mọi con tàu sân bay của Lục quân. Trong hoạt động thực tế, nó cùng với tàu chị em Nigitsu Maru là những tàu vận chuyển máy bay. Có nguồn cho rằng con tàu còn hoạt động những chiếc máy bay tự cất cánh autogiro. Vai trò được dự định của Akitsu Maru là hỗ trợ trên không cho các chiến dịch đổ bộ.​

akitsumaru_topd9c0e05507ebfe5d.png
akitsumaru_top_03f78f34e632d5e337.jpg
018ba9068844ab3a20.jpg


Akitsu Maru (Japanese: あきつ丸) was an escort carrier used by the Imperial Japanese Army during World War II. Some sources claim that Akitsu Maru and her sister ship Nigitsu Maru were the world's first amphibious assault ships. She was sunk by the American submarine Queenfish (SS-393) on 15 November 1944.

Akitsu Maru was a passenger ocean liner that was requisitioned by the Imperial Japanese Army prior to its completion. The ship was equipped with a take-off deck above the hull, but without a hangar, so aircraft were stored below on the main deck. The aircraft was able to take off from the ship but was unable to land due to the lack of suitable landing aids; and that is the general condition of all Army aircraft carriers. In actual operation, she and her sister ship Nigitsu Maru were aircraft transports. There are sources that the ship still operates autogiro planes. Akitsu Maru's intended role was to provide air support for amphibious operations.
 

Attachments

  • Akitsu Maru.zip
    10 MB · Views: 52
Last edited by a moderator: