Mecha Zero Sion- Sion Người Máy Biến Hình (đa sắc Lam Bảo)

Roly Poly

Member
Reputation: 100%
9/28/21
171
2,343
14
36
Resources
Riot Game
Author
Edit and Unfold by Roly Poly
Execution time
7 days
Note
Characters Game
Mecha Zero Sion
Thời gian làm 7 ngày
Số tờ 17
Số parts 210
Mình làm thêm khớp tay chân, dù vậy cũng không action được nhiều, vì do mô hình dạng đứng Edit Mode. Dù vậy nhìn cũng ngầu phết.

361ca7880f249ac9806339c0760a3b78.jpg
84e22c0c3fbfea4470ab54c47c693ffd.jpg
be9330ee7955a84c32260d69f42b2e3c.jpg
826ee71ea16499ee7422f34e7e862961.jpg
1ebe707b40dfc62eacec91c2f731bbbb.jpg
65d17c8b3c02c4989526aa42d01cd4dc.jpg
0324ba5529d26ce45eccbf5bb9880653.jpg
7c6ceeeb6148432002ec89152a2b3a70.jpg
b438ba79a0f4ba6448e886acbe5e8083.jpg
246db27b95055e8b43db6be1b8eca78f.jpg
ac473d71baf597cfe73fcd7b0c6b124c.jpg
f93353631555b06cc6caade864d3f7a1.jpg
68ffc81381939c79696805d71f936b2b.jpg
 
Sponsored: Google Advertising
Sponsored: Google Advertising