0 degree (Tencil) Your Name

TC45

Active Member
Premium
Reputation: 73%
9/27/15
209
490
35
Thumbnail
Resources
Kirigami Club
Author
Unknown.
Printed File Format
PNG
Number of pages
1
Your Name tencil
Đây bản kirigami, nên không có màu, chỉ là lấy mẫu gốc màu cho các bạn ngắm thôi...

C7uJ3.jpg
 

Attachments

  • your name.rar
    102.2 KB · Views: 592