Transformers Megatron

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

nguyenqiao1987

New Member
3/31/20
8
2
3
33

Con này tầm 85~ tờ tất cả... cứ làm xong, thiếu mảnh nào căng mắt mò trong part rồi gom lại mà in :D :D ..
 
  • Like
Reactions: thienlong095

nguyenqiao1987

New Member
3/31/20
8
2
3
33
Link download: Mình tự sưu tầm nguồn và chỉnh sửa rồi up lên.
phần 1 : http://paperzonevn.com/threads/megatron.881/ 51 tờ. 2 part mở =.rar
phần 2 : https://drive.google.com/file/d/1LDubb1kIZgJwtum1zF-RrBp19NgIQ5rp/view 30 tờ gồm tay trái+ chân trái+ khẩu shotgun thứ 2.
Bộ này in ra là tầm 85 tờ, thiếu 1 bên hông trái, phần này phải in lật ngược của phần bên phải, nên cứ làm xong đã rồi thiếu mảnh nào gom lại và in thêm. Ví dụ thiếu lốp xe thì in thêm 4 bộ lốp, đọc tiếng Nhật, tiếng Trung ko hiểu thì khỏi in,
 

nguyenqiao1987

New Member
3/31/20
8
2
3
33
Vác con Megatron Dark of the " Mun " này ra gạ kèo với mấy robot khác, có nước tụi nó ".. ái " ra tại chỗ.
 

thienlong095

Administrator
Staff member
3/28/15
1,452
575
113
25
Link download: Mình tự sưu tầm nguồn và chỉnh sửa rồi up lên.
phần 1 : http://paperzonevn.com/threads/megatron.881/ 51 tờ. 2 part mở =.rar
phần 2 : https://drive.google.com/file/d/1LDubb1kIZgJwtum1zF-RrBp19NgIQ5rp/view 30 tờ gồm tay trái+ chân trái+ khẩu shotgun thứ 2.
Bộ này in ra là tầm 85 tờ, thiếu 1 bên hông trái, phần này phải in lật ngược của phần bên phải, nên cứ làm xong đã rồi thiếu mảnh nào gom lại và in thêm. Ví dụ thiếu lốp xe thì in thêm 4 bộ lốp, đọc tiếng Nhật, tiếng Trung ko hiểu thì khỏi in,
à, cái này giới chơi robot mình thấy kiểu họ toàn vẻ nữa, do nó đối xứng nên tự in thêm các kiểu 083.gif
 

longpro

New Member
8/13/15
1
0
1
30
Link download: Mình tự sưu tầm nguồn và chỉnh sửa rồi up lên.
phần 1 : http://paperzonevn.com/threads/megatron.881/ 51 tờ. 2 part mở =.rar
phần 2 : https://drive.google.com/file/d/1LDubb1kIZgJwtum1zF-RrBp19NgIQ5rp/view 30 tờ gồm tay trái+ chân trái+ khẩu shotgun thứ 2.
Bộ này in ra là tầm 85 tờ, thiếu 1 bên hông trái, phần này phải in lật ngược của phần bên phải, nên cứ làm xong đã rồi thiếu mảnh nào gom lại và in thêm. Ví dụ thiếu lốp xe thì in thêm 4 bộ lốp, đọc tiếng Nhật, tiếng Trung ko hiểu thì khỏi in,
2 part bị giống nhau bác ơi
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock