Tank T64B Liên Xô

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

Nguyễn Quốc Trung

Member
Reputation: 5%
12/10/15
23
19
10
37
tank81d8714ebc76504e.jpg

Tank T64B mình làm năm 2014 rồi ạ.
Clip trên tay em nó. Còn nhiều thiếu sót, anh em thương tình