star wars

 • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
  PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

 1. Star Wars Dewback Troopers

  Dewback Troopers Instruction: pdo
 2. Wall hanging Darth Vader

  Wall hanging - Darth Vader Papercraft
 3. Star Wars Rogue One - K2SO

  Rogue One - K2SO Instruction: PDO
 4. Star Wars Darth Sidious

  Darth Sidious Instruction: PDO
 5. Star Wars X-wing Starfighter

  Hướng dẫn có trong file!
 6. Star Wars ARC-170

  Nó có 2 bộ kit có màu khác nhau nha! Khi làm thì thích làm cái nào cx đk nhưng cách làm thì y hệt nha! Link hướng dẫn: http://paper-replika.com/index.php?option=com_content&task=view&id=448&Itemid=1 (cứ dịch ra mà đọc)
 7. Star Wars Luke’s X-34 Landspeeder

  Cái này nhìn cx dễ thôi! chỗ cái vòm mấy pn lấy cái bìa trog suốt gắn vào cx đk! Nếu muốn các pn cứ vẽ thêm để cho nó rỉ sét giống trong hình nha!
 8. Star Wars Life-size Luke Skywalker’s Lightsaber

  files PDO nha!:):):) Cầm cái này ra đường mà ATSM!:D:D:D:D:D:D
 9. Star Wars Trooper Girl

  files PDO nha!:) Nhìn hơi bị sexy lun ak! Lỡ mà sanji thấy chắc chết! :oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops::oops:
 10. Star Wars Master Yoda

  files PDO đấy!
 11. Star Wars Clone troopers

  có files PDO đấy ! :):):):):):):):) làm 3 or 4 con j đấy thêm cái phi thuyền là star war bắt đầu! :):):):):):):):):):):)
 12. Star Wars Snowtroopers

  Có files PDO đấy! :):):):):):):):):)
 13. Star Wars Trooper Aerial Platform

  Có cả files PDO làm nv hướng dẫn trong files đấy ! cái này làm nhiều con xog kết hợp zs mấy model star war nữa là ra phiên bản star war của riêng bạn! :):):):):):):):):):):p:p:p:p:p:p:p
 14. Star Wars Tydirium

  sorry mấy pn!:(:(:(:(:( cái này ko có hướng dẫn nên dành cho dân chuyên nghiệp tự tìm hiểu thôi!:(:(:(:(:(:(:( Mình up ở đây chỉ để mọi người pit thêm thôi!:(:(:(:(:(:(:(
 15. Star Wars Trooper Binocular

  Pass: paper-replika.com Hướng dẫn : http://paper-replika.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7006:star-wars-trooper-binocular-paper-model&catid=40&Itemid=200144
 16. Star Wars TIE Interceptor

  TIE_Interceptor
 17. Star Wars Millenniue Falcon

  http://www7a.biglobe.ne.jp/~sf-papercraft/sf/Falcon/How%20to%20make/HTM.html
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock