Shiba dog

ph4m4nhtu

Active Member
Reputation: 34%
10/18/20
64
249
25
35
Thị xã Sơn Tây - Hà Nội
Resources
https://www.etsy.com/shop/AskCreativeStudio
Author
AskCreative
Execution time
about 1 day
Note
you can get the file i shared here: https://paperzonevn.com/threads/shiba-real-size.11552/
Mô hình Shiba dog
Kích thước đã thu nhỏ: 30x28x16

Model : Shiba Dog
Shrunk size : 30 x 28 x16

289020237_1226830501467981_5095636935106610958_n.jpg_nc_cat103ccb1-7_nc_sidae9488_nc_ohcbRlDHQXPqi8AX8nTfOL_nc_htscontent.fsgn2-22f0da9fc487b2689.jpg
294348579_788712772132174_8058367177455215759_n.jpg_nc_cat102ccb1-7_nc_sidae9488_nc_ohc2UFlGs5yLw4AX-TSUwi_nc_htscontent.fsgn2-5e50156a1bcd823fb.jpg
288477067_1629318640802741_1912306023094125613_n.jpg_nc_cat110ccb1-7_nc_sidae9488_nc_ohcZWSNEgCAq90AX9VER_g_nc_htscontent.fsgn2-68702fb3af72ec3a8.jpg
293551648_571486604527280_8531435813669875360_n.jpg_nc_cat104ccb1-7_nc_sidae9488_nc_ohcycFbEzo8zP4AX976wL6_nc_htscontent.fsgn2-5cb14fc0afcd358eb.jpg
290593188_479224467541515_8060493375403556892_n.jpg_nc_cat102ccb1-7_nc_sidae9488_nc_ohcxQAhOr3Dk0YAX_nsEPj_nc_htscontent.fsgn2-5c9bba487992b7328.jpg
 
  • Love
Reactions: Paper Iconic