Polar bear papercraft

gaquandui

Member
Reputation: 29%
11/23/15
34
254
6
35
Polar bear.
Tác giả: Gopapercraft
Kích cỡ: 33*31*23cm
Con gấu này cute mà dễ làm, chỉ có 9 trang.

a8e9f97093837b077ae86401cffc0402.jpg
9e227fc3cedf5a6f5768f87ca05ecbc2.jpg
621fc5e5910dede450462492c4e5a304.jpg
0ee32c4464270111df1609bf0ec12d6c.jpg
f94d6fc42f721720567a0c30f0ac8f04.jpg
b695d89468d82c798374ed7a0a563c87.jpg
 
Sponsored: Google Advertising

vuongcdt

Member
Reputation: 100%
10/30/15
271
2,920
15
25
Nice, The decor photo corner takes beautiful pictures
 
Sponsored: Google Advertising