Manga skull

Hanguyenanh Duy

Member
Reputation: 3%
6/1/21
6
11
10
21
rạch giá
Resources
https://www.youtube.com/channel/UC0zTPvH2v5OM70d-wmQOTgA
Author
Maxim4art
Execution time
forget
Note
Ý tưởng dán manga nảy ra khi làm xong cái đầu lâu :3
218f82b7ef557f1c81852ae7647f80c5.jpg

Hình dán đẹp nhất là bên phải cái đầu :3
fadfad821db51eb58923176a343d219b.jpg
98de9e3518e772f37a7cb64dbed581e9.jpg
52aff39e8c495dc622009e002e689b4e.jpg
0da39dd105995fe9080f8e09c65e91e6.jpg