Không truy cập được Gallery Zone

•HL•

Active Member
Reputation: 39%
6/12/15
136
225
25
20
trên trời =))
instagram.com
Mình có vào thử Khu Vực trưng Bày nhưng bị lỗi , ko vào đc thì phải , mà lúc enter link thì nó lại ra cái phần Home haizz 034.gif

Có ai vào đc ko? 082.gif