Keqing Costume

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

Roly Poly

Well-Known Member
Reputation: 40%
9/28/21
119
178
100
35
Resources
youlingke
Author
youlingke
Execution time
3 days
Keqing
1 trong 7 Thất Tinh của Liyue, Cô chọn con đường của riêng bằng chính sức mạnh và khả năng của mình, thay vì để các vị thần định đoạt số phận của mình.

c0404d898e4f641548b5ec9a1c174d28.jpg
2b411e4cefb2848f5d7a42135032de3f.jpg
174617175a5c28bb345eb0c71c036bb9.jpg
679fe39ae3ac0628d124832443332875.jpg
58c5a36371424610a8033b324cdf894d.jpg
bcab9861f3a9c9c2bead884385913d9d.jpg
6199263ff6a267910ed1c730a5d5a4d2.jpg
40aa77229db61271d16ff8e26a5ad3ce.jpg
8c402fc6ba99a22ddbba0bafcb660b54.jpg
a12098a5012d5cf85cf2b1e791941be5.jpg
e46298bfb55030c7d1401df74dbe11db.jpg
0268e706b55a3c82f224a11ac15fd97d.jpg