90 degree (Pop-up) [Happy new year] Firework popup card

Nyankosensei

ニャンコ先生
Staff member
Reputation: 100%
3/28/15
1,199
3,056
40
29
nhà tui
Thumbnail
Resources
peterdahmen.de
Author
Unknown.
Printed File Format
PDF
Number of pages
10
[Happy new year] Firework popup card
Video cách làm

 

Attachments

  • fireworks_pop_up_card_template.pdf
    2.9 MB · Views: 373

PhongLinh

Member
Reputation: 7%
1/6/16
33
19
15
28
trên happy new year, dưới happy birthday ==' chắc sợ thiếu. Down về chứ k biết cái này khi nào mới lôi ra làm, mấy cái khoản dựng hình thì siêu dở rồi. Anw, thanks bạn.