1. Hướng dẫn up bài trong Paperzonevn.com
  Hướng dẫn up ảnh vào Khu trưng bày, Comment, Chatbox, Linh tinh
  Sơ lược chung dành cho các bạn mới bắt đầu chơi mô hình giấy
  Các hướng dẫn và mẹo khác trong mô hình giấy
  Hướng dẫn Download File từ trang PaperzoneVN.com

  ------------------------------------------------------

  PaperzoneVN là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ tự do giữa các thành viên. PaperzoneVN không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các File do các thành viên tự đăng tải.

Paperzone VN

  1. Thông Báo

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   68
   RSS
  2. Góp Ý

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   65
   RSS
  1. In Ấn

   Đề tài thảo luận:
   16
   Bài viết:
   96
   RSS
  2. Mua Bán Thành Phẩm

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   47
   Mới nhất: Bán thành phẩm phusy, 12/12/15
   RSS
  1. Trao Đổi

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   54
   RSS
  2. Hỏi - Đáp

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   129
   RSS
 1. Kho Tài Nguyên VIP (Member)

  + Khu share free kit thương mại (hoặc từng thương mại), do PaperzoneVN / thành viên Public,
  không nhằm mục đích buôn bán chuộc lợi riêng
  + Thành Viên có thể Download
  1. Hoạt hình - Trò chơi

   Đề tài thảo luận:
   21
   Bài viết:
   127
   Mới nhất: Luffy Gear 4 micoco, 28/6/18
   RSS
  2. Quân Sự

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  3. Dân Sự

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   89
   RSS
  4. Mecha Robot

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   9
   RSS
  5. Động - Thực Vật

   Đề tài thảo luận:
   0
   Bài viết:
   0
   (Chưa có bài viết nào)
   RSS
  6. Kiến Trúc

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Korean Pop-up house Snowflake, 26/4/18
   RSS
  1. Hoạt Hình - Trò Chơi

   Đề tài thảo luận:
   2,693
   Bài viết:
   4,846
   Mới nhất: [The Incredibles] Mr. Incredible And Frozone micoco, 19/7/18 lúc 19:06
   RSS
  2. Quân Sự

   Đề tài thảo luận:
   153
   Bài viết:
   433
   Mới nhất: F117A Hàng Mỹ Khánh30125, 7/6/18
   RSS
  3. Dân Sự

   Đề tài thảo luận:
   195
   Bài viết:
   411
   Mới nhất: Lamborghini Huracan Hoàng Phương, 10/7/18
   RSS
  4. Mecha Robot

   Đề tài thảo luận:
   223
   Bài viết:
   455
   Mới nhất: MBF-P03 Gundam Astray Blue Frame [Asd-Fla] Anonymous, 21/7/18 lúc 00:01
   RSS
  5. Động - Thực Vật

   Đề tài thảo luận:
   287
   Bài viết:
   652
   Mới nhất: Catdog Anonymous, 21/5/18
   RSS
  6. Kiến Trúc

   Đề tài thảo luận:
   132
   Bài viết:
   244
   Mới nhất: [ThunderCats] Cubil Felino Anonymous, 20/5/18
   RSS
  7. Thế Loại Khác

   Đề tài thảo luận:
   710
   Bài viết:
   1,510
   RSS
 2. Khu Vực Trưng Bày

  Nơi mọi người chia sẻ thành phẩm của mình
  1. Show Hoạt Hình - Trò Chơi

   Đề tài thảo luận:
   82
   Bài viết:
   402
   Mới nhất: Chibi Kirito tamkimd, 15/7/18 lúc 10:14
   RSS
  2. Show Quân Sự

   Đề tài thảo luận:
   2
   Bài viết:
   2
   Mới nhất: Tornado F3 Lưu Tiểu Quỷ, 22/4/18
   RSS
  3. Show Dân Sự

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   212
   RSS
  4. Show Mecha Robot

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   32
   Mới nhất: SD RX-178 MKII ver ette HuyKid, 28/3/18
   RSS
  5. Show Động - Thực Vật

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   32
   Mới nhất: dog Kim Phụng, 26/1/18
   RSS
  6. Show Kiến Trúc

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: lâu đai Nyankosensei, 20/1/16
   RSS
  7. Show Thể Loại Khác

   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   185
   Mới nhất: Guitar Lưu Tiểu Quỷ, 10/3/18
   RSS
Đang tải...