1. Hướng dẫn up bài trong Paperzonevn.com
  Hướng dẫn up ảnh vào Khu trưng bày, Comment, Chatbox, Linh tinh
  Sơ lược chung dành cho các bạn mới bắt đầu chơi mô hình giấy
  Các hướng dẫn và mẹo khác trong mô hình giấy
  Hướng dẫn Download File từ trang PaperzoneVN.com

  ------------------------------------------------------

  PaperzoneVN là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. PaperzoneVN không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các File do các thành viên tự đăng tải.

Paperzone VN

  1. Thông Báo

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   60
   RSS
  2. Góp Ý

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   65
   RSS
  1. In Ấn

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   95
   RSS
  2. Mua Bán Thành Phẩm

   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   47
   Mới nhất: Bán thành phẩm phusy, 12/12/15
   RSS
  1. Hướng Dẫn Mô Hình Giấy

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   156
   RSS
  2. Trao Đổi

   Đề tài thảo luận:
   11
   Bài viết:
   54
   RSS
  3. Hỏi - Đáp

   Đề tài thảo luận:
   26
   Bài viết:
   129
   Mới nhất: gặp khó khắn với Metasequoia thienlong095, 16/4/18 lúc 19:35
   RSS
 1. Kho Tài Nguyên VIP (Member)

  + Khu share free kit thương mại (hoặc từng thương mại), do PaperzoneVN / thành viên Public,
  không nhằm mục đích buôn bán chuộc lợi riêng
  + Thành Viên có thể Download
  1. Hoạt hình - Trò chơi

   Đề tài thảo luận:
   19
   Bài viết:
   112
   Mới nhất: [White Cat Project] Setsuna & Toi (Scan) karim824, 14/4/18 lúc 08:11
   RSS
  2. Dân Sự

   Đề tài thảo luận:
   15
   Bài viết:
   89
   RSS
  3. Mecha Robot

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   8
   Mới nhất: XD - 01SR Dragonar 1 Custom Cryst_17, 11/4/18
   RSS
  1. Hoạt Hình - Trò Chơi

   Đề tài thảo luận:
   2,594
   Bài viết:
   4,730
   Mới nhất: [Megaman] Rockman X Anonymous, 19/4/18 lúc 17:21
   RSS
  2. Quân Sự

   Đề tài thảo luận:
   152
   Bài viết:
   432
   Mới nhất: Willy jeep beoffff, 4/10/17
   RSS
  3. Dân Sự

   Đề tài thảo luận:
   195
   Bài viết:
   407
   Mới nhất: Honda-N360 TC45, 28/3/18
   RSS
  4. Mecha Robot

   Đề tài thảo luận:
   163
   Bài viết:
   384
   Mới nhất: Sky Destroyer Shỉirou, 14/4/18 lúc 16:05
   RSS
  5. Động - Thực Vật

   Đề tài thảo luận:
   281
   Bài viết:
   646
   Mới nhất: Stitch Ver. 2 thienlong095, 14/4/18 lúc 17:04
   RSS
  6. Kiến Trúc

   Đề tài thảo luận:
   130
   Bài viết:
   241
   Mới nhất: Drum Tower Beijing TC45, 24/2/18
   RSS
  7. Thế Loại Khác

   Đề tài thảo luận:
   662
   Bài viết:
   1,457
   Mới nhất: [360 Degree Panorama Book] merry christmas Kim Phụng, 18/4/18 lúc 14:35
   RSS
 2. Khu Vực Trưng Bày

  Nơi mọi người chia sẻ thành phẩm của mình
  1. Show Hoạt Hình - Trò Chơi

   Đề tài thảo luận:
   77
   Bài viết:
   378
   RSS
  2. Show Quân Sự

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   Mới nhất: The Shock Spaceship Huynh Minh Tin, 14/1/16
   RSS
  3. Show Dân Sự

   Đề tài thảo luận:
   9
   Bài viết:
   212
   RSS
  4. Show Mecha Robot

   Đề tài thảo luận:
   7
   Bài viết:
   32
   Mới nhất: SD RX-178 MKII ver ette HuyKid, 28/3/18
   RSS
  5. Show Động - Thực Vật

   Đề tài thảo luận:
   10
   Bài viết:
   32
   Mới nhất: dog Kim Phụng, 26/1/18
   RSS
  6. Show Kiến Trúc

   Đề tài thảo luận:
   5
   Bài viết:
   9
   Mới nhất: lâu đai Nyankosensei, 20/1/16
   RSS
  7. Show Thể Loại Khác

   Đề tài thảo luận:
   33
   Bài viết:
   185
   Mới nhất: Guitar Lưu Tiểu Quỷ, 10/3/18
   RSS