• PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

TC45

Active Member
9/27/15
208
45
28
Review
Resources
Received from the internet.
Author
Unknown.
Printed File Format
PNG
Number of pages
8
Light Box - [Walt Disney] Cinderella
Thành Phẩm được lấy từ một bạn trong nhóm kirigami, các bạn tham khảo...

ftlW4.png
 

Attachments

  • cindirela.rar
    3.7 MB · Views: 3,178
Last edited by a moderator:

TC45

Active Member
9/27/15
208
45
28
cho mình hỏi mấy cái light box này làm giấy mỏng cỡ nào là tốt nhất ạ???
Thường thì mình xài giấy bìa thái 180gsm như bt, ở 1 số phần có bóng thì sd giấy trắng mỏng dùng để in ấn bt đó bạn, khi làm, mình thường thêm 1 số chi tiết nhỏ tạo bóng, những mẫu này tờ cuối luôn là tờ hd dán đèn, sd đèn dây dán xe dán theo chỉ dẫn sẽ dc như pat mẫu nha bạn... Ah, để liên kết các pat, mình làm khung từ foam 0.5, mỏng vừa đủ để ánh sáng xuyên đều qua các pat...