Tân Phú, Bình Tân- in kit & cung cấp dụng cụ papercraft

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

duycuongn

Member
4/9/15
38
24
8
34
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
cập nhật bảng giá :3
 

duycuongn

Member
4/9/15
38
24
8
34
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
update event halloween :3
 

duycuongn

Member
4/9/15
38
24
8
34
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
 
  • Like
Reactions: namhương

duycuongn

Member
4/9/15
38
24
8
34
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
vay ship quận 11 nhiu anh
nếu in khoảng 26 trang thì nhiu ad
sorry bạn mấy nay ko online ppz

26 * 2,000 = 32,000
ship Q11 tùy chỗ, nhưng tầm 10k đổ lại
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Lê Chí Nguyên

duycuongn

Member
4/9/15
38
24
8
34
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
Last edited by a moderator:

duycuongn

Member
4/9/15
38
24
8
34
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
up 679.gif)
 

tientran

New Member
7/7/17
1
0
1
25
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
cái book 360 này in 250gsm A4 nha bạn
R1M in giấy 180gsm A4 mực nước in màu nha bạn
Mình ở Q10 ngay công viên Lê Thị Riêng. Được thì in xong liên hệ mình qua lấy khỏi ship cũng được. Có gì liên hệ 01629443991 hoặc liên hệ FB mình thông qua sdt này cho tiện liên lạc nha bạn.
À báo giá cho mình với nha
 

Attachments

duycuongn

Member
4/9/15
38
24
8
34
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ

duycuongn

Member
4/9/15
38
24
8
34
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock