• PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

TC45

Well-Known Member
Premium
9/27/15
209
64
65
Thumbnail
Resources
Kirigami Club
Author
Unknown.
Printed File Format
PDF
Number of pages
1
Pegasus 360 degree

OyXtIJ.jpg

jzpwXS.jpg

lVdZkG.jpg

J5NzOc.jpg
 

Attachments

  • Pegasus.pdf
    143.2 KB · Views: 904

TC45

Well-Known Member
Premium
9/27/15
209
64
65
ủa ai bỏ file vào mà tui không biết vậy
 

TC45

Well-Known Member
Premium
9/27/15
209
64
65
mới post thêm vô á :3
tưởng không ai chơi kiri trong này nên không đăng file, sau khi vào trang trên face thấy tùm lum người hỏi thì đã gửi file qua cmt =)