Lens Head Type B Robot & MSZ-006-3B Zeta Gundam 3B Type

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

TC45

Well-Known Member
Premium
9/27/15
209
64
65
Resources
PaperzoneVN
Author
Shunichi Makino & Rarra
Lens Head Type B Robot & MSZ-006-3B Zeta Gundam 3B Type
Bạn nào cần cứ search trên PaperzoneVN là có nhé! Mình có độ thêm tí đèn hehe :p

6Vo7gFf06ae24080cdbe2b.jpg
NDZyW8b31a02ba62fa7981.jpg
ysKZyCe8ac07e3486b955c.jpg