Hướng dẫn up ảnh vào Khu trưng bày, Comment, Chatbox, Linh tinh

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

Nyankosensei

ニャンコ先生
Staff member
3/28/15
1,219
495
83
27
nhà tui
Credits Coin
0ℂ
Credits Point
0ℙ
080.gifKhu trưng bày khai trương rồi các bạn!!!055.gif

Mình trình bày cách up ảnh bên khu này. Nó chỉ khác 1 xíu thôi 049.gif
Các bạn vào http://images.paperzonevn.com/ để up ảnh nhé 072.gif
(Tại sao ảnh thành phẩm lại up bên này mà không phải bên http://upanh.paperzonevn.com/ như bình thường? Vì bên upanh.paperzonevn dung lượng có hạn, chỉ để dành up những ảnh cố định, ưu tiên cho các ảnh phần up kit papercraft vì nó cần thiết hơn. Còn bên trang mới http://images.paperzonevn.com/ , không sợ tốn dung lượng, bạn có thể muốn up bao nhiêu cũng được, ảnh thành phẩm, ảnh để chém gió,...tất tần tật mọi hình ảnh đủ thể loại...vì nó sẽ up ảnh bạn lên trang trực tuyến khác. Nhược điểm của nó là tự mình không kiểm soát được, đôi lúc ảnh sau 1 thời gian người ta xóa mất của mình, hoặc trục trặc làm link ảnh bị die,...nhưng yên tâm, trường hợp đó cũng không nhiều )

Hướng dẫn chi tiết up ảnh lên khu trưng bày
Bạn vào phần Khu vực trưng bày, rồi chọn vị trí thể loại của mô hình mình muốn đăng (Show Hoạt hình-Trò chơi, Quân sự, Dân sự, Động-thực vật, Kiến trúc hay Thể loại khác) rồi click Đăng chủ đề mới

Sau đó điền tiêu đề, các mục khác bạn muốn điền cũng được, không điền cũng không sao. Nhưng lưu ý KHÔNG điền gì vào khung Thumbnail
Rồi vào link
http://images.paperzonevn.com/. Bấm thêm ảnh, chọn ảnh và đăng lên 009.gif

Chọn BB code và copy link

Sau đó paste trực tiếp vào khung bình luận bên dưới

Ví dụ

Và kết quả


Với cách này bạn có thể up nhiều ảnh cùng lúc (vì ảnh thành phẩm thường nhiều mà :)) và copy paste 1 lượt rất tiện lợi

029.gif vậy đó, dễ mà, phải hem?
046.gifRất mong các bạn Show hàng "mãnh liệt" 039.gif


 
  • Like
Reactions: HoaiThanh
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock