Dragon ball figure - Frieza form 4

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

gaquandui

Member
11/23/15
19
33
20
34
Resources
paperjuke
Author
paperjuke
Sau Beerus sama lên luôn Frieza cho nóng. Con hàng này do rảnh quá nên làm tốc lực trong 3 ngày
Đế tự chế bằng foam nở.
Tiếc cái là máy in kiểu j mà in ra bị xanh quá và ko có màu nào giống để tô viền mép giấy

Download kit : https://paperzonevn.com/threads/frieza-form-4.1039/

Frieza-138be09ec5f96f517.jpg
Frieza-20febdb91c0a448e3.jpg
Frieza-39287bd8c60e60a8d.jpg
Frieza-412bff6ca71b0f059.jpg
Frieza-54e0d2119846d9d91.jpg
Frieza-63218f2ee0ef8688f.jpg
Frieza-784c872d47b5c5629.jpg

Frieza-8430c3e705a7b26f2.jpg
 

Similar threads Most view View more