Avengers tower rotating

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

ph4m4nhtu

Active Member
Premium
10/18/20
30
68
30
34
Thị xã Sơn Tây - Hà Nội
Resources
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009004629530
Author
by me (AnhTú)
Execution time
about 2 days
Hoàn thành đế xoay mô hình lấy ý tưởng từ tòa nhà Avengers, với các vật liệu dễ kiếm và 1 chút khéo tay ( các bác trong này thì tay to lắm rồi)
- Avengers tower rotating
- Kích thước : 29x25x11 cm
- Vật liệu : formex, led 12v, motor, keo 502
Chúc các bác có nhiều ý tưởng mới hơn :p:p

Complete the rotating base model inspired by the Avengers building, with easy-to-find materials and a bit of dexterity (the guys in here have big hands)
- Avengers tower rotating
- Dimensions: 29x25x11 cm
- Materials: formex, 12v led, motor, 502 . glue
Hope you guys have more new ideas

289988681_3068076270169164_1845875651513934193_n.jpg_nc_cat100ccb1-7_nc_sid5cd70e_nc_ohcqXfCIVzRi9YAX_O71FQ_nc_htscontent.fsgn2-6cef42c3f15397b51.jpg
290134765_3068076226835835_6428673808394702129_n.jpgstpdst-jpg_s600x600_nc_cat110ccb1-7_nc_sid5cd70e_nc_ohcMFX7aoyD750AX9kihpG_nc_htscontent.fpnh22-10ce9499ce1285d56.jpg
289045896_3068076166835841_2512949445468858411_n.jpg_nc_cat101ccb1-7_nc_sid5cd70e_nc_ohcSwrBFxIJKEkAX-yFZi6_nc_htscontent.fpnh22-1db195277aab13e9f.jpg
290604776_3068076110169180_543939939395784797_n.jpg_nc_cat104ccb1-7_nc_sid5cd70e_nc_ohcDkjSQCMfu5YAX9S2CIftnnPMQLZGRBvJ7tSYl_nc_htscontent.fsgn2-51b8fa8adb2598e11.jpg
 

Similar threads Most view View more