patch pepakura

  1. HuyKid

    Tutorial Hướng dẫn chỉnh sửa cơ bản trong PEPAKURA DESIGNER

    [[HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA CƠ BẢN TRONG PEPAKURA DESIGNER]] Trong mô hình giấy, có nhiều file kích thước sau khi làm ra lớn hơn nhiều so với kích thước mà bạn dự định làm.(vd: helmet bị to hơn so với đầu của bạn, fig cao tới gần 1m,...). Và bạn muốn làm những mẫu ấy nhưng ngặt nỗi bạn lại không biết...
  2. Anonymous

    Tips Phần Mềm Bẻ Khóa Mật Khẩu File PDO (Bypass Pepakura File)

    Một số bạn có thắc mắc + Làm sao để bypass file PDO (vượt mật khẩu file PDO) + Làm sao để mở khóa file PDO + Làm sao để mở các file PDO có mật khẩu + Làm sao để thay đổi kích thước, thay đổi file theo ý bản thân Sau đây, mình sẽ giới thiệu các bạn các Crack phần mềm Pepakura 3 (Pepakura 4)...