Origami Dragon of Fire - Nguyễn Tuấn Tài

Nobita

Member
Reputation: 3%
Mình chơi Origami và đây là sáng tác của mình

Bạn nào có thắc mắc về Origami và muốn tìm hiểu chuyên sâu thì cứ liên hệ mình
https://www.facebook.com/tuantai29.03.1997

33983562358_9a6db13122_o8760147ce25970c0.jpg
33980125898_7c52c6d6d3_o1a8fb9745240a372.jpg
47857507501_d8bcd85463_ofa9f075ecb8ecc20.jpg