• PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

Huỳnh Tin Tin
Reaction score
7

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào em, anh đang cần tìm mua bộ kit hình hộp Phúc Lộc Thọ, tuy nhiên tìm trên mạng không có. a có tìm hiểu đọc các cmt nhận xét của em, là một 1 người am hiểu về mô hình giấy, không biết em có thể hỗ trợ giúp anh không.
    a có vào blogspot của em nhưng không vào được, nên đành liên hệ qua đây
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…