Hu Tao S.V.(Genshin Impact)

deathadder

Member
Reputation: 100%
8/31/22
72
2,324
13
Tierra
Resources
S.V.
Author
S.V.
Execution time
2 Weeks
✨Hu Tao Rap: yo! lóng pán hủ jù , dié xiu fēng dù , zhāng săn li sì , rù bù fũ chủ
wú suŏ dé gù , wú you kong bù
féng chén chủ wèi , vũ zhòu hóng huãng , mãi dú huán zhu
zhì yuán xíng fāng , shé zhàn qún rú , wěn shuò chún qiăng
yo! yo! yo! yo! yo! Yayyy !
662742dd177376f248d560f406e052be.jpg


71ba3c4e81cad96f4a1da866de2747e6.jpg

3f6d65511cd156ca88cea111e84161b1.jpg
d84cfa8b52d475f1c7110989131a8758.jpg
26ce2649c6a36bdc4cb92e845eac7fff.jpg
410b5a8113cea54993870ca30a6c7fa8.jpg
bb22ed10147e4845960b2ca3349ccca2.jpg
8961f5df4188db5090ee8106b1a84d84.jpg
 
Sponsored: Google Advertising
Last edited:

Nash Galactic

Member
Reputation: 25%
12/4/21
102
145
6
www.paperanimecollection.co.za
✨Hu Tao Rap: yo! lóng pán hủ jù , dié xiu fēng dù , zhāng săn li sì , rù bù fũ chủ
wú suŏ dé gù , wú you kong bù
féng chén chủ wèi , vũ zhòu hóng huãng , mãi dú huán zhu
zhì yuán xíng fāng , shé zhàn qún rú , wěn shuò chún qiăng
yo! yo! yo! yo! yo! Yayyy !
662742dd177376f248d560f406e052be.jpg


71ba3c4e81cad96f4a1da866de2747e6.jpg

3f6d65511cd156ca88cea111e84161b1.jpg
d84cfa8b52d475f1c7110989131a8758.jpg
26ce2649c6a36bdc4cb92e845eac7fff.jpg
410b5a8113cea54993870ca30a6c7fa8.jpg
bb22ed10147e4845960b2ca3349ccca2.jpg
8961f5df4188db5090ee8106b1a84d84.jpg
Great job very good build.
 
Sponsored: Google Advertising