[Genshin Impact] Fischl

  • PaperzoneVN is a non-profit community, with content freely shared among its members.
    PaperzoneVN is not responsible for any Files posted by members themselves.

Sakata tqn

Well-Known Member
Reputation: 45%
10/7/17
173
178
100
22
Bình Định
www.facebook.com
Resources
Taobao
Author
Youlingke
Execution time
10 days
GENSHIN IMPACT - FISCHL PAPERCRAFT

Fischl von Luftschloss Narfidort
is a playable Electro character in Genshin Impact.

db02230269451f27f9e6312798002a54.jpg


She is an investigator for Mondstadt's Adventurers' Guild, accompanied by the night raven Oz. A daring adventurer with seemingly outlandish theories that happen to turn out to be true, she claims to hail from a world beyond Teyvat.

c641f02db831a93d7bc536a45c0fad4e.jpg


Fischl là nhân vật hệ Lôi chơi được trong Genshin Impact. Fischl là điều tra viên của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm ở Mondstadt, đồng hành cùng là một con quạ đen Oz. Fischl tự nhận mình đến từ một thế giới khác Teyvat. Cô ấy là một nhà mạo hiểm táo bạo với những lý thuyết có vẻ kỳ lạ nhưng hóa ra lại là sự thật.

80655410926b54584a9d221d81d43ef1.jpg
5c880a9c342a07e0e908a05bc196661c.jpg
1e8298ef66d25f9259f83bdc6ec4938c.jpg
c74d4fe48f0829fcf800dcf7ce828f03.jpg
969b0d0a4cafb406fe466d4f510d0e9d.jpg
a6a7eb4f9245065cf6502a0d63ae602d.jpg