1. Hướng dẫn up bài trong Paperzonevn.com
  Hướng dẫn up ảnh vào Khu trưng bày, Comment, Chatbox, Linh tinh
  Sơ lược chung dành cho các bạn mới bắt đầu chơi mô hình giấy
  Các hướng dẫn và mẹo khác trong mô hình giấy
  Hướng dẫn Download File từ trang PaperzoneVN.com
  How to get your files on Paperzonevn.com

  ------------------------------------------------------

  PaperzoneVN là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ tự do giữa các thành viên. PaperzoneVN không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan tới các File do các thành viên tự đăng tải.

gen1

These are all contents from Paperzone VN tagged gen1. Đọc: 680.

 1. Sida Hột Gà
  055 - Golduck Instruction: PDO [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 9/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 2. Sida Hột Gà
  053 - Persian Instruction: PDO http://upanh.paperzonevn.com/image/INx
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 8/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 3. Sida Hột Gà
  052 - Meowth Party version H: 300mm W: 251mm D: 253mm [img] [IMG]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 2/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 4. Sida Hột Gà
  049 - Venomoth H: 194mm W:105mm D: 371mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 2/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 5. Sida Hột Gà
  048 - Venonat H: 150mm W:136mm D: 167mm [IMG]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 2/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 6. Sida Hột Gà
  043 - Oddish V2 H: 150mm W:182mm D: 93mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 2/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 7. Sida Hột Gà
  042-Golbat V2 H: 220mm W: 527mm D: 67mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 1/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 8. Sida Hột Gà
  038-Ninetales H: 250mm W: 279mm D: 295mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 1/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 9. Sida Hột Gà
  036-Clefable V2 H: 150mm W:168mm D: 106mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 1/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 10. Sida Hột Gà
  035-Clefairy V2 H: 130mm W: 109mm D: 121mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 1/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 11. Sida Hột Gà
  034-Nidoking V2 H: 211mm W: 189mm D: 323mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 1/4/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 12. Sida Hột Gà
  032-Nidoqueen V2 H: 200mm W:167mm D: 223mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 13. Sida Hột Gà
  032-Nidoqueen H: 170mm D: 185mm W: 139mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 14. Sida Hột Gà
  030-Nidorina V2 D: 136mm W: 98mm H: 120mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 15. Sida Hột Gà
  025-Sulfing Pikachu H: 151mm W: 158mm D: 167mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 16. Sida Hột Gà
  025-Pikachu Ball Version H: 10mm W: 94mm D: 122mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 17. Sida Hột Gà
  025-Pikachu libre H: 249mm W: 203mm D: 210mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 18. Sida Hột Gà
  026 - Alolan Sandshrew H: 160mm W: 187mm D: 243mm [img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 19. Sida Hột Gà
  026-Raichu V3 (có kèm base) H: 150mm D: 188mm W: 185mm [IMG][img]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
 20. Sida Hột Gà
  026 - raichu H: 99mm W:111mm D: 60mm [img] [IMG]
  Chủ đề bởi: Sida Hột Gà, 31/3/18, 0 lần trả lời, trong diễn đàn: Pokemon
Đang tải...